Search
  • BeSME

WEBINAR - Poziv preduzetnika da prisustvuju događaju "Small Business Financing", 27. oktobra 2020

Updated: Oct 14, 2020

BESME Projekat " Unaprieđenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora Crne Gore", finansiran od strane Evropske Unije, koji sprovodi Ekspertiz Frans, Bpifrans, i Biznis Frans, organizuje vebinar "SMALL BUSINESS FINANCING" u utorak, 27/10/2020.

Cilj ovog događaja je da poveća informisanost o mehanizmima za finansiranje MSP koje podržava EU i koji su dostupni u Crnoj Gori te da pruži savjete o načinu pristupanja tim izvorima. EIF će vas upoznati sa svim oblicima podrške preko finansijskih institucija. Objasniće postojeće instrumente putem davanja garancija i ulaska u kapital preduzeća koji su dostupni preko programa u Crnoj Gori (EasI, COSME, WB EDIF, InnovFin). Takođe će vas informisati o otvorenim pozivima i najaviti program za 2021.godinu.

Prezentacije finansijskih institucija će pokazati koji su instrumenti na raspolaganju MSP i preduzetnicima i pod kojim kreditnim uslovima koji se nude uz podršku šeme na bazi garancija, ulaska u kapital ili pozajmice EU. Finansijske institucije će prikazati primjere crnogorskih kompanija koje su ostvarile pristup tim finansijskim instrumentima.

Na poslednjoj sesiji biće predstavljanje struktura direktive/informativne smjernice za mala preduzeća koja se finansiraju kroz EU finansijski instrument od strane Expertise France/Bpifrance. Ovaj vodič može da bude koristan finansijskim posrednicima koji pomažu klijentima da odaberu pravu vrstu finansiranja za svoj projekat i da poboljšaju svoju pripremljenost za finansijske institucije. On je takođe od velikog interesa za MSP u jačanju njihovog nastupa ka mogućnostima finansiranja.

AGENDA

09.30 - 09.40 -- Pozdravni govor

Ministarstvo ekonomije

Expertise France i Bpifrance

09.40 - 10.10 -- Sesija 1: Finansijski instrumenti EU raspoloživi u CG

Prezentacija finansijskih instrumenata EU u CG (Evropski investicioni fond)

10.10 - 10.40 -- Sesija 2: Investiciono razvojni fond Crne Gore (IRF)

Prezentacija raspoloživih finansijskih instrumenata za MSP kod IRF

Detaljnije o instrumentima koje podržava EU, primjer iz Crne Gore

10.40 - 11.50 -- Pitanja i odgovori (putem zoom platforme)

10.50 - 11.00 -- Pauza

11.00 - 11.30 -- Sesija 3: Crnogorska komercijalna banka (CKB) (tbc)

Prezentacija raspoloživih finansijskih instrumenata za MSP kod CKB

Detaljnije o instrumentima koje podržava EU, primjer iz Crne Gore

11.30 - 12.00 -- Sesija 4: South Central Venture (SCV)

Prezentacija fonda i vrste investicija

Kriterijumi i postupak apliciranja, primjeri iz Crne Gore

12.00 - 12.30 -- Sesija 5: Vodič za finansiranje malih preduzeća

Virginie Poncet, direktorka međunarodnih konsultantskih poslova, Bpifrance

Lisjana Hila, konsultantkinja za pristup finansiranju, Expertise France

12.30 - 12.45 -- Pitanja i odgovori (putem zoom platforme)

The BESME Project "Enhancement of business environment and competitiveness of the private sector of Montenegro", funded by the European Union and implemented by Expertise France, Bpifrance and Business France, will organise a webinar "SMALL BUSINESS FINANCING" on Tuesday, 27/10/2020.

This event will increase the visibility of the SME financing schemes supported by the EU that are available in Montenegro and it provides advice on SMEs' access to finance. The introduction by the EIF presents all the potential supports to the financial institutions. It will explain the existing tools for guarantee and equity within the programs that are accessible in Montenegro (EasI, COSME, WB EDIF, InnovFin). It will also give information about open calls and should give a hint on the 2021 programme.

The presentations by the financial institutions will show to the SMEs and entrepreneurs the facilities they can access to and the credit conditions they are offered supported by the EU guarantee, equity or lending scheme. The FI shall give examples of Montenegrin companies who have had access to these financing tools.

The structure of "small business financing" for SMEs will be discussed by Expertise France/Bpifrance. During the event, it will be expected to have feedback from the participants. This guide can be useful for the financial intermediaries to help their client in choosing the right type of finance for their project and to improve their readiness toward the financial institutions. It is also a great interest for the SMEs in their progress to access to finance.

AGENDA

09.30 - 09.40 -- Welcoming speech

Ministry of Economy

Expertise France & Bpifrance

09.40 - 10.10 -- Session 1: EU Financial Instruments available in Montenegro

Presentation of EU Financial Instruments in Montenegro (European Investment Fund)

10.10 - 10.40 -- Session 2 Investment and Development Fund of Montenegro (IDF)

Presentation of available financing tools for SMEs by IDF

Zoom on the tools that are supported by the EU, example in Montenegro

10.40 - 10. -- Questions and answers (by Chat)

10.50 - 11.00 -- Break

11.00 - 11.30 -- Session 3: Crnogorska Komercijalna banka (CKB) (tbc)

Presentation of available financing tools for SMEs by CKB

Zoom on the tools that are supported by the EU, example in Montenegro

11.30 - 12.00 -- Session 4: South Central Venture (SCV)

Presentation of the fund and the type of investments

Eligibility criteria, application process, examples in Montenegro

12.00 - 12.30 -- Session 5: Small Business Financing guidelines

Ms. Virginie Poncet, Head of International Consulting Activities, Bpifrance

Mrs. Lisjana Hila, Access to Finance Consultant, Expertise France

12.30 - 12.45 -- Questions and answers (by Chat)


Možete se registrovati na sledećem linku.

You can register at the following link.

389 views0 comments