This website is created with the support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of BeSME Project and do not necessarily reflect the view of the European Union.

  • Logo_EF
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter
Search

Vaučer za konkurentnost

Updated: 7 hours ago

« Uvođenje inovacija i digitalizacija malih i srednjih preduzeća, jednostavan instrument za uspješne prve korake »


Podgorica, 03/03/2020BeSME projekat  „Unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora Crne Gore“ koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć 2014 (IPA 2014) Evropske Unije, sproveden od strane Ekspertiz Frans u saradnji sa Ministarstvom Ekonomije, poziva zainteresovane kandidate  da podnesu prijavu za Vaučer za konkurentnost.


Cilj vaučera je da se kroz program Vaučera za konkurentnost omogući preduzećima da se oslanjaju na kompetencije spoljnog provajdera usluga kako bi uspešno završili prve faze inovativnog projekta ili započeli / ubrzali svoju digitalnu transformaciju. Dakle, jednostavan dispozitiv za savladavanje ključnih etapa novog razvoja ili transformacije i postizanje boljih rezultata u pogledu uspješnosti i konkurentnosti.


Vaučer za konkurentnost garantuje direktno finansiranje pruženih usluga. Prihvatljive usluge su usluge tehničke ili naučne prirode za preduzeća iz agroindustrijskog sektora ili usluge vezane za proces numeričke transformacije u cilju poboljšanja neke od glavnih funkcija preduzeća (proizvodnja, komercijalizacija, upravljanje).


Usluga, u trajanju od 3 mjeseca, se finansira posredstvom subvencije od 1 000 € do 8 000 € u zavisnosti od tipa podrške, u visini od najviše 80% iznosa usluge. Subvencija se uplaćuje direktno pružaocu usluge.


Zahtjeve treba poslati na adresu Ekspertiz Fransa mejlom ili poštom što je prije moguće, a najkasnije do 30. juna 2020, 12:00.


Za koga?


Mala i srednja preduzeća (po evropskoj definiciji) , registrovana u Crnoj Gori, izuzev preduzeća iz sektora turizma.


Isključeni su :

  • Fizička lica, liberalne profesije, privatni ili državni organi koji pružaju usluge konsaltinga, asistencije ili tehnološkog transfera.

  • Preduzeća koja postoje više od 3 godine i koja su u teškoj situaciji, po evropskoj regulativi.


Koje usluge /djelatnosti? Koji iznos?


1. Tehnološke djelatnosti u agroindustrijskim sektorima: faze tehnološkog osmišljavanja, probe, izrade maketa ili POC, priprema za studije izvodljivosti, industrijska svojina (davanje patenata)


2. Djelatnosti u oblasti digitalizacije za sve sektore osim sektora turizma

  • Dijagnostikovanje numeričke transformacije

  • Automatizacija proizvodnog procesa (ERP, Supply chain)

  • Poboljšanje odnosa sa klijentima (CRM, digitalni marketing, web komunikacija)

  • Rješenja za onlajn trgovinu

  • Nove djelatnosti u oblasti korišćenja podataka, promjene poslovnog modela.


Subvencija između 1 000 € i 8 000 € u zavisnosti od tipa usluge, za troškove u visini od 80% ukupnog iznosa bez poreza (20 % na teret preduzeća).


Isključene su:

1. Usluge/djelatnosti koje imaju karakter obaveznih propisa, « provjere kvaliteta », kolektivne studije

2. Djelatnosti koje sprovodi entitet koji je pravno povezan sa potražiocem usluge/djelatnosti.


Sa kojim pružaocima usluga/izvršiocima djelatnosti ?


O izboru pružaoca usluge/izvršioca djelatnosti odlučuje preduzeće.

Postupak odobravanja zahtjeva za vaučer povlači provjeru stručnosti pružaoca usluge u pogledu tematike na koju se vaučer odnosi i njegove pravne nezavisnosti u odnosu na preduzeće. Podaci o pružaocu usluge moraju biti dostavljeni zajedno sa komercijalnim predlogom.


Za preuzimanje aplikacione forme pritisnite ovdje.
INFORMATION ABOUT TEMPORARY SUSPENSION OF APPLICATIONS' SUBMISSION


We would like to inform you that due to COVID-19 pandemic, the Government of Montenegro has taken the decision to handle preventive measures (official information can be found here). Based on this situation, we would like to inform you that we suspended the process of evaluation of the applications until at least April 30th 2020 and/or until further notice. We are able to accept applications electronically, which will be properly archived, and put into the evaluation process as soon as the conditions for further work are met.


Any urgent matters, please contact eu-montenegro.project@expertisefrance.fr.

Be aware of ourself and take care of people surrounding us. Thank you for your understanding and see you very soon.


INFORMACIJE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI PODNOŠENJA PRIJAVA


Želimo da vas obavijestimo da je zbog pandemije COVID-19, Vlada Crne Gore donijela odluku o postupanju sa preventivnim mjerama (zvanične informacije možete naći ovdje). Na osnovu ove situacije, želimo da vas obavestimo da smo obustavili proces evaluacije za Pilot vaučer najmanje do 30. aprila 2020. godine i / ili do daljnjeg. U mogućnosti smo da prihvatamo zahtjeve elektronskim putem, koje ćemo uredno arhivirati, i pustiti u proces evaluacije čim se steknu uslovi za dalji rad.


Bilo koja hitna pitanja obratite se eu-montenegro.project@expertisefrance.fr.


Budite svesni sebe i brinite o ljudima koji nas okružuju.

Hvala na razumevanju i vidimo se uskoro.

232 views